Tin Khahomex

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

10/07/2020 02:27:25 PM
Ngày 10/7/2020, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 216/CBTT.KHM gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội...
Xem chi tiết >>
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01/07/2020 10:21:57 PM
Ngày 01/7/2020, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có công văn  số 202/CBTT.KHA gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Xem chi tiết >>
Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

29/06/2020 02:52:58 PM
Ngày 26/6/2020, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020, có 17 cổ đông tham gia, đại diện cho 94.02%...
Xem chi tiết >>
Thông báo về thay đổi nhân sự

Thông báo về thay đổi nhân sự

27/06/2020 09:48:38 AM
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 47/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 26/6/2020 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự....
Xem chi tiết >>
CBTT về giao dịch của người nội bộ

CBTT về giao dịch của người nội bộ

27/06/2020 12:00:00 AM
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thông tin liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị
Xem chi tiết >>