Tin Khahomex

Tuyển Chuyên viên Pháp chế

Tuyển Chuyên viên Pháp chế

08/12/2020 02:38:03 PM
Tuyển Chuyên viên pháp chế : Độ tuổi từ 25 – 35, tốt nghiệp chuyên ngành luật, kinh tế, quản lý đất đai.  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên các ứng viên biết về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.  Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt; có khả năng thiết lập các mối quan hệ; có kỹ năng đọc và phân tích hồ sơ....
Xem chi tiết >>
CBTT về việc thành lập công ty con

CBTT về việc thành lập công ty con

31/10/2020 04:24:03 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 68/NQ.ĐHĐCĐ.KHM thông qua việc thành lập công ty con 100% vốn...
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

31/10/2020 03:10:55 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 67/NQ.ĐHĐCĐ.KHM.....
Xem chi tiết >>
Thông báo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT

Thông báo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT

31/10/2020 10:37:12 AM
Ngày 30/10/2020 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã có nghị 65/NQ.ĐHĐQT-KHM thông qua kết quả bầu cử  bổ sung 1 thành viên HĐQT 2017-2022...
Xem chi tiết >>
Công bố Tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung TVHĐQT

Công bố Tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung TVHĐQT

16/10/2020 04:21:05 PM
Ngày 16/10/2020 , Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố tài liệu về việc bầu bổ sung TV HĐQT.....
Xem chi tiết >>