Tin Khahomex

Thông báo xin gia hạn nộp và công bố BCTC bán niên 2021

Thông báo xin gia hạn nộp và công bố BCTC bán niên 2021

24/08/2021 01:37:54 PM
Ngày 24/8/2021, Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội có thông báo số 266/KH.2021 gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội về việc xin gia hạn nộp....  
Xem chi tiết >>
CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021

02/07/2021 01:51:53 PM
Ngày 02/7/2021, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 252/2021/CBTT.KH gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc...
Xem chi tiết >>
CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

05/06/2021 12:00:00 AM
Ngày 05/6/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 11/NQ-HĐQT-KH/2021 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021...
Xem chi tiết >>
Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

28/04/2021 02:13:08 PM
Ngày 28/4/202021 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.....
Xem chi tiết >>
CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

31/03/2021 03:59:32 PM
Ngày 31/3/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021....
Xem chi tiết >>