Tin Khahomex

TB liên quan đến việc trả cổ tức đợt cuối năm 2013

30/07/2014 10:03:44 AM
KHAHOMEX xin thông báo đến các cổ đông nhận cổ tức đợt cuối năm 2013 vào ngày 22/04/2014.
 
Nội dung thông báo:
 
    1. Đối với các cổ đông  cá nhân, KHAHOMEX sẽ giữ lại 5% giá trị cổ tức để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
    2. Hiện nay, Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An (TAS) đang bị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp.HCM đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu KHA đang lưu ký tại TAS, KHAHOMEX sẽ tiến hành thanh toán trực tiếp cổ tức  cho các  cổ đông tại văn phòng công ty số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM bắt  đầu  từ  ngày 22/04/2014. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình chứng minh thư nhân dân.