Tin Khahomex

Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KHA trên hệ thống giao dịch UPCoM

25/05/2023 04:37:30 PM
Ngày 23/05/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 541/QĐ-SGDHN chấp thuận về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHAHOMEX)... ( xem file đính kèm)
 - Ngày hủy Đăng ký giao dịch: 15/6/2023
 - Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch UPCoM:14/6/2023