Tin Khahomex

Khahomex tổ chức “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”

23/03/2015 12:00:00 AM
 
Sáng ngày 21/3/2015, Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội (Khahomex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM với sự tham dự của Ban lãnh đạo công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, đại diện các công ty thành viên, đối tác với 118 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 10.228.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng giám đốc công ty đã báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 với tổng doanh thu đạt 198,9 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế đạt 88,9 tỷ đồng (đạt 148% kế hoạch năm). Cổ tức thực hiện 25%/mệnh giá, tăng 5%/mệnh giá so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2014, công ty đã chuyển nhượng thành công dự án 56 Bến Vân Đồn; góp vốn thành lập công ty CP thực phẩm Hóc Môn; mở rộng quy mô dự án tòa nhà văn phòng cho thuê tại 72-74 Nguyễn Tất Thành – Sailing Building; tiếp tục đẩy mạnh các dự án tiềm năng trong chương trình chỉnh trang đô thị quận như dự án Chung cư Trúc Giang – đường Lê Văn Linh, dự án Ụ Stic khu 360 Bến Vân Đồn – Khánh Hội Parkview; cùng nhiều dự án khả thi khác trong các địa bàn lân cận để góp phần tìm ra các hướng đi đúng đắn và hiệu quả nhất cho tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015.
 
Các cổ đông tham dự đã thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và phương hướng năm 2015, bên cạnh đó cũng đóng góp thêm các ý kiến cho sự phát triển của Khahomex trong giai đoạn sắp tới.
 
Trong phần biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình trích lập quỹ HĐQT, phương án thù lao cho HĐQT, BKS, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm đều nhận được sự nhất trí cao từ các cổ đông (100% tỷ lệ tham dự). 
 
Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, HĐQT Khahomex cũng trình cổ đông về việc đổi tên công ty. Tất cả cổ đông đều thống nhất việc đổi cụm từ “xuất nhập khẩu” trong CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội sẽ được thay thể bằng từ “đầu tư” hoặc “dịch vụ” hoặc “dịch vụ - đầu tư” hoặc lựa chọn tên phù hợp tránh bị trùng tên khi trình Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM.
 
Năm 2015 với mục tiêu “Tiếp tục giữ vững sự ổn định, mở rộng qui mô và phát triển các dịch vụ, hoàn thiện pháp lý các dự án và tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác”, có thể nói Ban lãnh đạo Khahomex đã điều hành doanh nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả trong tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là đối với ngành Bất động sản, đó là niềm tin để toàn thể quý cổ đông tin tưởng vào một kết quả hoạt động ổn định trong năm 2015 với mức chỉ tiêu đưa ra cho Tổng doanh thu là 250 tỷ đồng (bằng 126% mức thực hiện năm 2014) và Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng (bằng 101% so với năm 2014), cổ tức 25% vốn Điều lệ.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên Khahomex 2015:

 
Nguồn: Khahomex

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015