Tin Khahomex

Góp vốn thành lập công ty

30/07/2014 10:05:02 AM
Ngày 27/03/2014 HĐQT KHAHOMEX đã ra quyết định số 21/NQ-HĐQT- KHM chấp thuận việc góp 20% vốn điều lệ tương đương 18.000.000.000 đồng ( mười tám tỷ đồng) để thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn