Tin Khahomex

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

05/06/2021 12:00:00 AM
Ngày 05/6/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 11/NQ-HĐQT-KH/2021 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Lý do: Dịch Covid-19 bùng phát và thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc giãn cách xã hội trên địa bàn TP.HCM kể từ 0 giờ ngày 31/05/2021 theo chỉ thị 15+ của Chính Phủ.
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội, sẽ được thông báo cập nhật, ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh được kiểm soát.