Tin Khahomex

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022

13/07/2022 09:03:12 AM
Ngày 13/7/2022, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 180/2022/CBTT.KH gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC ("MOORE AISC") là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.