Tin Khahomex

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021

02/07/2021 01:51:53 PM
Ngày 02/7/2021, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 252/2021/CBTT.KH gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Công văn số 252/2021/CBTT.KH