Tin Khahomex

CBTT thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty

11/11/2022 02:47:13 PM
Ngày 11/11/2022, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 360/2022/CBTT.KHM gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. (xem file đính kèm)