Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

14/05/2019 01:41:29 PM
Ngày 14/5/2019 Công ty Cp Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ra thông báo 135/TB.KHM V/v chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019...
Xem chi tiết >>
CBTT: Hoàn tất việc chào bán CP Quỹ

CBTT: Hoàn tất việc chào bán CP Quỹ

26/12/2016 03:56:47 PM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thống tin đã hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ...
Xem chi tiết >>
Công bố KQKD 11 tháng 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2015

Công bố KQKD 11 tháng 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2015

05/01/2016 08:08:35 AM
Ngày 04/01/2015, KHAHOMEX đã ban hành công văn số 04/CV.KHM gửi đến UBCKNN, Sở GDCK TPHCM, và Quý cổ đông về việc công bố thực hiện kết quả kinh doanh 11 tháng 2015. Bên cạnh đó,  thực hiện Công bố thông tin trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt....
Xem chi tiết >>
BCTC hợp nhất Quý II/2015

BCTC hợp nhất Quý II/2015

12/08/2015 02:04:01 PM
Hợp nhất quý II/2015, doanh thu thuần hợp nhất toàn hệ thống Khahomex đạt 14,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,6 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái
Xem chi tiết >>