Tin Khahomex

CBTT giải thể trường Mầm non Khánh Hội

13/04/2022 11:09:27 AM
Ngày 13/4/2022, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội nhận được quyết định số 101/QĐ-UBND-NC ngày 1/4/2022 về việc giải thể Trường Mầm Non Khánh Hội (là Công ty con 100% vốn của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội)

Công văn 101/QĐ-UBND-NC