Tin Khahomex

CBTT: Đổi tên công ty

20/05/2015 04:22:37 PM
KHAHOMEX công bố thông tin về việc đổi tên công ty đến toàn thể Quý cổ đông, Quý khách hàng và các đối tác như sau:

1.Thay đổi tên Công ty.
- Tên Công ty trước khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI.
- Tên Công ty sau khi thay đổi: 
      + Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI.
      + Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: KHANH HOI INVESTMENT AND SERVICES CORPORATION.
      + Tên Công ty viết tắt:  KHAHOMEX
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 19/5/2015.
 
2. Bổ sung chức năng kinh doanh và bổ sung mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Việt  Nam trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
Ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung mã ngành được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 19/5/2015.