Tin Bất động sản

8 tháng 2015: Số giao dịch BĐS thành công tăng gấp 2 lần so cùng kỳ

24/09/2015 02:41:14 PM
Trong tháng 8/2015, thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh có khoảng 3.700 giao dịch thành công (tăng khoảng 6% so với tháng trước).
 
8 tháng năm 2015, tại Hà Nội và TP.Hồ Chi Minh có khoảng 14.750
giao dịch thành công (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014).
 
Tính chung, 8 tháng năm 2015, tại Hà Nội và TP.Hồ Chi Minh có khoảng 14.750 giao dịch thành công (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014).
 
Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo thị trường BĐS Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tháng 8/2015 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), công bố ngày 23/9.
 
Cụ thể, trong tháng 8/2015, tại Hà Nội có khoảng 1.900 giao dịch thành công, tăng khoảng 5% so với tháng trước, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ 2014. Tại TP.Hồ Chí Minh, trong tháng 8, có khoảng 1.800 giao dịch thành công, tăng khoảng 6% so với tháng trước và tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014.
 
Tính chung, trong tháng 8, thị trường BĐS Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có khoảng 3.700 giao dịch thành công (tăng khoảng 6% so với tháng trước). Tính lũy kế, 8 tháng năm 2015, tại Hà Nội và TP.Hồ Chi Minh có khoảng 14.750 giao dịch thành công (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014).
 
Cũng theo báo cáo của VNREA, tính đến thời điểm 20/8/2015, tổng giá trị tồn kho BĐS trên thị trường đã giảm 3.444 tỷ đồng so với tháng 7/2015 và còn khoảng gần 60.300 tỷ đồng.
 
Theo Thời báo Kinh doanh