Triết lý kinh doanh
Hài hoà lợi ích giữa Khách hàng – Cổ đông – Đối tác – Người lao động và Cộng đồng theo đúng tinh thần
“Xây giá trị - Tạo niềm tin”
 
  • Đối với Khách hàng: Thực hiện đúng các cam kết với khách hàng về tiến độ, chất lượng, pháp lý của các dự án đầu tư xây dựng và chất lượng của các loại hình dịch vụ do Khahomex cung cấp.
  • Đối với cổ đông:  Cam kết mang đến hiệu quả đầu tư cao nhất, xứng đáng với lòng tin mà các cổ đông trao cho Khahomex.
  • Đối với Đối tác: Hướng đến mối quan hệ hợp tác lâu dài trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
  • Đối với Người lao động:  Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cá nhân, phát huy tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.
  • Đối với Cộng đồng: Gánh vác trách nhiệm, sẻ chia thành quả vì một cộng đồng văn minh và phát triển.