Tin Khahomex

Thông báo chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách trả cổ tức

Thông báo chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách trả cổ tức

10/09/2020 03:15:36 PM
Ngày 09/9/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 1413/TB-CNVSD xác nhận ngày chốt DS trả cổ tức của Khahomex...
Xem chi tiết >>
Thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2020 03:36:55 PM
Ngày 08/9/2020, KHAHOMEX đã thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi thời gian chốt danh sách trả cổ tức...
Xem chi tiết >>
CBTT: Nghị quyết HĐQT và TB Chốt danh sách trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

CBTT: Nghị quyết HĐQT và TB Chốt danh sách trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

07/09/2020 03:54:08 PM
Ngày 07/9/2020, KHAHOMEX đã thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách trả cổ tức...
Xem chi tiết >>
CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

10/07/2020 02:27:25 PM
Ngày 10/7/2020, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 216/CBTT.KHM gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội...
Xem chi tiết >>
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01/07/2020 10:21:57 PM
Ngày 01/7/2020, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có công văn  số 202/CBTT.KHA gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Xem chi tiết >>