Tin Khahomex

Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

08/11/2018 04:32:59 PM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302251673 thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017. Mục đích lấy ý kiến: Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty....
Xem chi tiết >>
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để trả cổ tức 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018, và chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để trả cổ tức 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018, và chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/10/2018 12:00:00 AM
Ngày 12/10/2018 HĐQT Khahomex đã ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 10% và trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 5% Đồng thời  dự kiến chốt danh sách  để lấy ý kiến cổ đông bằng ăn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và năm 2018
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018

03/07/2018 03:17:15 PM
Ngày 03/7/2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018
Xem chi tiết >>