Tin Khahomex

CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

20/05/2020 04:18:00 PM
Ngày 20.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ. Vui lòng xem chi tiết trong văn bản đính kèm.


Văn bản đính kèm