Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Bình Minh

Ông Nguyễn Bình Minh - Chủ tịch HĐQT Khahomex

Năm sinh : 13/2/1972
Nguyên quán : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ông tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 11/2015 với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .
 

Xem chi tiết >>
Ông Đinh Lê Chiến

Ông Đinh Lê Chiến - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 03/08/1965
Nguyên quán : Hà Tĩnh
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 3/2004. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Thân Đức Dương

Ông Thân Đức Dương - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 19/08/1958
Nguyên quán : Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 59B Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q. 1, TP.HCM
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 3/2013. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Bà Nguyễn Ngọc Hạnh

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 17/03/1978
Nguyên quán : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM
Tham gia vào Ban điều hành từ tháng 3/2011. Hiện nay, Bà gữ cương vị là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Bùi Tuấn Ngọc

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 21/02/1965
Nguyên quán : Tiền Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 06 Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM
Ông tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 4/2014 với cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Lê Văn Truông

Ông Lê Văn Truông - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 16/07/1949
Quê quán : Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 122 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Gắn bó gần 30 năm với KHAHOMEX, và  có trên 20 năm ở cương vị lãnh đạo cao nhất công ty. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Nguyễn Thi

Ông Nguyễn Thi - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 05/06/1956
Nguyên quán : Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú : 284/17 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 3/2005 . Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>