Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Khahomex

Năm sinh : 18/8/1970
Nơi sinh : Tp.Đà lạt, Lâm Đồng (Nguyên quán: Quảng Nam, Đà Nẵng)
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 20/9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
Ông tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .
 

Xem chi tiết >>
Ông Quách Toàn Bình

Ông Quách Toàn Bình - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 06/04/1975
Nguyên quán : Bình Định
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 59 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Có trên 15 năm gắn bó với KHAHOMEX. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Bà Nguyễn Ngọc Hạnh

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 17/03/1978
Nguyên quán : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 40B Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM
Tham gia vào Ban điều hành từ tháng 3/2011. Hiện nay, Bà gữ cương vị là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Đinh Quang Hoàn

Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 22/8/1976
Nơi sinh : Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: C22 Khu Nam Long, đường Gò Ô Môi, Quận 7, TP.HCM
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Bà Thân Thị Thu Thảo

Bà Thân Thị Thu Thảo - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 01/01/1965
Nơi sinh : Quảng Nam, Đà Nẵng
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 362/21 CMT8, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Bà tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>