Ban điều hành

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Tổng Giám Đốc Khahomex

Năm sinh : 17/03/1978
Nguyên quán : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 40B Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM
Tham gia vào Ban điều hành từ tháng 3/2011. Hiện nay, Bà giữ cương vị là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 

40B Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM

Xem chi tiết >>
Ông Thân Đức Dương

Ông Thân Đức Dương - Phó Tổng Giám đốc Khahomex

Năm sinh : 19/08/1958
Nguyên quán : Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 59B Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q. 1, TP.HCM
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 3/2013. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Quách Toàn Bình

Ông Quách Toàn Bình - Phó Tổng Giám đốc Khahomex

Năm sinh : 06/04/1975
Nguyên quán : Bình Định
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi thường trú
: 59 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Có trên 15 năm gắn bó với KHAHOMEX. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>