Tin tức - sự kiện

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty  đến dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020...
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh