Tin tức - sự kiện

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày 31/3/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021....
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh