Tin tức - sự kiện

CBTT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

CBTT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Ngày 30/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 36/NQ.HĐQT.KHM về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh