Tin tức - sự kiện

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2020

Ngày 12/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 1404/ ĐKKD-THKT chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020.
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh