Tin tức - sự kiện

CBTT về việc thành lập công ty con

CBTT về việc thành lập công ty con

Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 68/NQ.ĐHĐCĐ.KHM thông qua việc thành lập công ty con 100% vốn...
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh