Tin tức - sự kiện

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Thời gian (dự kiến) : Lúc 08 giờ 00, ngày 29/6/2017 (thứ năm). Địa điểm  (dự kiến) : Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.                                   Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí...
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh